FORNS DE CALÇ

Les primeres notícies de l'elaboració de la calç i dels propis forns de calç apareixen als tractats romans d'agricultura. Es trobem integrats al paisatge, fins i tot camuflats sota la massa vegetal. La ubicació dels forns solia ser pròxima al punts d'extracció de les matèries primeres, la pedra i la llenya. Prop del forn hi havia una barraca utilitzada com a refugi durant la crema. Els forns solien consistir en un buit cilíndric, "l'olla", desllunat per damunt i que tenia una entrada frontal que secciona el mur circumdant i delimitador de la pròpia cavitat crematòria. Els murs poden ser de pedra obrada amb morter o de rajola cuita. Si vols saber mes sobre els forns de calç, des-de el poble tens diverses Rutes de la Calç que et potaran a la visitar diversos forns, alguns d'ells rehabilitats.