TORRE DELS COLOMS

Sobre un alt de la Serradeta del Bosquet, des d'on es domina un paisatge pintoresc i impressionant, la Torre dels Coloms apel·la a un passat vigilant i defensiu.

Municipi: Moixent

Localització